Upload Image...
วิเคราะห์เบอร์มงคล
ค้นหาเบอร์มงคล
- -

เมื่อรหัสฟ้าเปิด ชีวิตก็เปลี่ยนความเก่ง เป็นเรื่องที่ดี แต่ เก่งบวกเฮง ไปไกลกว่า เสมอครับ

การใช้ตัวเลขที่ไม่ตรง “อาชีพ” เป็นเรื่องที่ผิดต้องรู้จักแก่นแท้ “ตัวเลขกับอาชีพ”พื้นฐานข้อมูลสำคัญความรู้ที่ถูกต้องสำคัญคนใช้ตัวเลขตรงอาชีพสำเร็จกว่าคนที่ใช้ตัวเลขตามใจตัวเองทั้ง2คน อาจมีชีวิตเหมือนกันแต่ความ “สำเร็จอาจไม่เท่ากัน”เพราะตัวเลขตรงอาชีพคือพลังสำคัญในชีวิต

เมื่อรหัสฟ้าเปิดชีวิตก็เปลี่ยนความเก่งเป็นเรื่องที่ดีแต่เก่งบวกเฮง ไปไกลกว่า เสมอครับ

การใช้ตัวเลขที่ไม่ตรงอาชีพเป็นเรื่องที่ผิดต้องรู้จักแก่นแท้ตัวเลขกับอาชีพพื้นฐานข้อมูลสำคัญความรู้ที่ถูกต้องสำคัญคนใช้ตัวเลขตรงอาชีพสำเร็จกว่าคนที่ใช้ตัวเลขตามใจตัวเองทั้ง 2 คนอาจมีชีวิตเหมือนกันแต่ความสำเร็จอาจไม่เท่ากันเพราะตัวเลขตรงอาชีพคือพลังสำคัญในชีวิต

หมวดเลขมงคลเศรษฐี

การงาน

0975932456

25,000฿

การงาน

0976142456

29,000฿

การงาน

0976492456

35,000฿

การงาน

0975562456

35,000฿

การงาน

0812236565

35,000฿

การงาน

0975462456

45,000฿

การงาน

0919395665

65,000฿

การงาน

0919355656

95,000฿

หมวดมังกรเศรษฐี 789456

100000 ขึ้นไป

0978945639

950,000฿

100000 ขึ้นไป

0978945656

2,500,000฿

100000 ขึ้นไป

0978945665

950,000฿

100000 ขึ้นไป

0978945645

950,000฿

100000 ขึ้นไป

0978945659

950,000฿

100000 ขึ้นไป

0978945695

950,000฿

100000 ขึ้นไป

0978945654

950,000฿

หมวดมังกรหงส์ 789289

100000 ขึ้นไป

0978928935

190,000฿

100000 ขึ้นไป

0978928915

390,000฿

100000 ขึ้นไป

0978928924

590,000฿

100000 ขึ้นไป

0978928979

290,000฿

100000 ขึ้นไป

0978928945

390,000฿

100000 ขึ้นไป

0978928959

590,000฿

หมวดมังกรคู่โครตเศรษฐี 789789

100000 ขึ้นไป

0978978989

15,000,000฿

100000 ขึ้นไป

0978978979

1,500,000฿

100000 ขึ้นไป

0978978995

950,000฿

100000 ขึ้นไป

0978978959

2,500,000฿

100000 ขึ้นไป

0978978965

15,900,000฿

100000 ขึ้นไป

0978978966

650,000฿

100000 ขึ้นไป

0978978955

650,000฿

100000 ขึ้นไป

0978978954

650,000฿

หมวดมังกรฮกลกซิ่ว 789168

100000 ขึ้นไป

0987891688

15,900,000฿

100000 ขึ้นไป

0977891688

9,900,000฿

100000 ขึ้นไป

0977891689

1,688,889฿

100000 ขึ้นไป

0977886168

999,999฿

100000 ขึ้นไป

0977896168

999,999฿

100000 ขึ้นไป

0977895168

999,999฿

100000 ขึ้นไป

0967894168

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0967893168

65,000฿

หมวดจักรพรรดิ 89

100000 ขึ้นไป

0978899888

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978898999

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978899889

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978898899

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978899898

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978899998

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978899988

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978899988

150,000฿

หมวดเจ้าสัวรุ่นเก่า 081

100000 ขึ้นไป

0812222229

590,000฿

100000 ขึ้นไป

0812222299

390,000฿

100000 ขึ้นไป

0812222224

590,000฿

100000 ขึ้นไป

0812222220

190,000฿

100000 ขึ้นไป

0812289789

290,000฿

100000 ขึ้นไป

0812246565

95,999฿

100000 ขึ้นไป

0812223444

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0812224999

95,999฿

เลือกเบอร์ตามราคา

100000 ขึ้นไป

0812222229

590,000฿

100000 ขึ้นไป

0812222299

390,000฿

100000 ขึ้นไป

0812222224

590,000฿

100000 ขึ้นไป

0812222220

190,000฿

100000 ขึ้นไป

0978899888

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978898999

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978899889

150,000฿

100000 ขึ้นไป

0978898899

150,000฿

เบอร์ตามอาชีพและสิ่งที่มุ่งหวัง

ทะเบียนรถยนต์

ทะเบียนมงคล

กม 789

990,000฿

ทะเบียนมงคล

กย 789

890,000฿

ทะเบียนมงคล

กย 888

590,000฿

ทะเบียนมงคล

กธ 456

890,000฿
ดูทะเบียนทั้งหมด

ข่าวสารและบทความ

ความรู้เรื่องเลขศาสตร์