ค้นหาเบอร์สวย
- -

เบอร์สวยจักรพรรดิ 89

ช่วงราคาเบอร์

0951919595

390,000฿
สินค้าหมดแล้ว

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919598899

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919599898

95,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919499898

39,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919399898

95,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919599889

95,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0893599889

95,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0893939889

39,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919498998

39,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919698998

39,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919598998

95,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0893998998

95,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919628989

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978988889

2,500,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919498989

39,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919299889

39,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919699889

39,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919698899

39,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 89 98

0919398899

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978989998

390,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978988988

390,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978988898

390,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978899898

390,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978989989

650,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978898998

390,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0869992888

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0637979889

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0837879889

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0888994289

190,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978979988

150,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978989889

2,500,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978989899

2,500,000฿

รวมเบอร์สวย

0886429988

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886639889

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886989889

69,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886938899

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886658998

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886988898

65,000฿

รวมเบอร์สวย

0886898889

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886899889

65,000฿

รวมเบอร์สวย

0886389889

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886838899

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886839988

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886838989

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886588989

15,000฿

รวมเบอร์สวย

0886899898

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886389998

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886389898

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886638989

15,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0886858998

15,000฿

เบอร์สวยตอง

ช่วงราคาเบอร์

0893939888

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0974569888

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0974562888

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0893599888

95,000฿

เบอร์สวย

0919565666

95,000฿

เบอร์สวย

0919245666

65,000฿

เบอร์สวย

0812224666

95,000฿

เบอร์สวย

0812223666

95,000฿

เบอร์สวย

0976969666

95,000฿

เบอร์สวย

0976565666

95,000฿

เบอร์สวย

0893665666

95,000฿

เบอร์สวย

0893655666

65,000฿

เบอร์สวย

0974563666

95,000฿

เบอร์สวย

0974561666

39,000฿

เบอร์สวย

0919456555

65,000฿

เบอร์สวย

0812223555

95,000฿

เบอร์สวย

0893999555

150,000฿

เบอร์สวย

0893553555

95,000฿

เบอร์สวย

0975656555

95,000฿

เบอร์สวย

0893556555

95,000฿

เบอร์สวย

0893551555

65,000฿

เบอร์สวย

0974659555

65,000฿

เบอร์สวย

0974656555

65,000฿

เบอร์สวย

0893599555

95,000฿

เบอร์สวย

0812226555

65,000฿

เบอร์สวย

0974561555

95,000฿

เบอร์สวย

0893555999

150,000฿

เบอร์สวย

0977878999

150,000฿

เบอร์สวย

0978788999

390,000฿

เบอร์สวย

0978897999

95,000฿

เบอร์สวย

0978896999

95,000฿

เบอร์สวย

0978895999

95,000฿

เบอร์สวย

0978894999

95,000฿

เบอร์สวย

0978893999

95,000฿

เบอร์สวย

0978892999

95,000฿

เบอร์สวย

0978891999

95,000฿

เบอร์สวย

0974568999

95,000฿

เบอร์สวย

0893593999

65,000฿

เบอร์สวย

0974288999

65,000฿

เบอร์สวย

0974245999

65,000฿

เบอร์สวย

0919787999

95,000฿

เบอร์สวย

0893698999

39,000฿

เบอร์สวย

0893697999

39,000฿

เบอร์สวย

0893695999

65,000฿

เบอร์สวย

0893688999

65,000฿

เบอร์สวย

0893635999

95,000฿

เบอร์สวย

0893597999

95,000฿

เบอร์สวย

0974656999

65,000฿

เบอร์สวย

0974655999

65,000฿

เบอร์สวย

0919788999

95,000฿

เบอร์สวยเรียง

ช่วงราคาเบอร์

0976789789

390,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0978956789

950,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812156789

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812222456

190,000฿

เบอร์สวยเจ้าสัว 081

ช่วงราคาเบอร์

0812289789

290,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228789

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

เบอร์สวย

0812224666

95,000฿

เบอร์สวย

0812223666

95,000฿

เบอร์สวย

0812223555

95,000฿

เบอร์สวย

0812226555

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812299889

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812297899

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812297895

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289665

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289656

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289556

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289465

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289456

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289365

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289356

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289265

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812287899

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

ราคา 39000

0812246456

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812244565

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812242895

95,000฿

เบอร์สวยแพททินั่ม

ช่วงราคาเบอร์

0812289789

290,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228789

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

เบอร์สวย

0812224666

95,000฿

เบอร์สวย

0812223666

95,000฿

เบอร์สวย

0812223555

95,000฿

เบอร์สวย

0812226555

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812299889

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812297899

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812297895

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289665

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289656

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289556

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289465

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289456

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289365

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289356

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289265

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812287899

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

ราคา 39000

0812246456

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812244565

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812242895

95,000฿

ราคา 39000

0812242242

39,000฿

ราคา 39000

0812229898

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228989

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228889

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228789

65,000฿

ราคา 39000

0812226395

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812224999

95,000฿

ราคา 65000

0812224565

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812224424

65,000฿

ราคา 39000

0812224265

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812223444

150,000฿

ราคา 95000

0812222422

95,000฿

ราคา 65000

0812299998

65,000฿

เบอร์ฮกลกซิ่ว 168

0812222168

390,000฿

ราคา 100000 ขึ้นไป

0812221688

290,000฿

เบอร์มงคล

0812245656

95,000฿

ราคา 100000 ขึ้นไป

0816878956

950,000฿

เบอร์มงคลมังกรท้าย 789

0812239789

95,000฿
เลือกดูเบอร์สวยทั้งหมด

รูปแบบเบอร์สวยมีดั่งนี้

 • บอร์สวย ตอง
 • บอร์สวย โฟร์
 • บอร์สวย FIVE
 • บอร์สวย SIX
 • บอร์สวย SEVEN
 • บอร์สวย EIGHT
 • เบอร์สวยเรีนง ABCD
 • เบอร์สวย XXYY XYXY XYYX
 • เบอร์สวยสลับ XYXYXY

เบอร์สวย AIS คืออะไร

เบอร์สวย Ais คือ เบอร์ที่เราคัดสรรร้อยเรียงมาในรูปแบบ เลขที่เรียงเป็นคู่คู่ ตอง เรียง ไฟร์ ไฟว์ สลับ หรือ เป็นเลขที่ซ้ำกันเลขเดียวทั้งเบอร์ และดูสวยงาม

เลือกดูเบอร์สวย

เบอร์เจ้าสัว

081

เบอร์สวยมงคล 1

789

ร่ำรวย

อำนาจ

บารมี

สั่งซื้อ

ระหัสลับเลขเจ้าสัว เบอร์มังกร789 กุญแจสู่ความสำเร็จ พลังความร่ำรวย อำนาจ บารมี ด้วยเลขมงคลในวงการธุรกิจ เบอร์มังกร 789 เป็นตัวเลือกแรกของเจ้าของกิจการชั้นนำ

เบอร์ ais
เบอร์ dtac
เบอร์ truemove

เบอร์สวยมงคล 2

789

ร่ำรวย

อำนาจ

บารมี

สั่งซื้อ

ระหัสลับเลขเจ้าสัว เบอร์มังกร789 กุญแจสู่ความสำเร็จ พลังความร่ำรวย อำนาจ บารมี ด้วยเลขมงคลในวงการธุรกิจ เบอร์มังกร 789 เป็นตัวเลือกแรกของเจ้าของกิจการชั้นนำ

เบอร์ ais
เบอร์ dtac
เบอร์ truemove

วิธีเลือกเบอร์สวย

8888 9999

การเลือกเบอร์โทรศัพท์สวยในประเทศไทยมักจะขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับเลขมงคลและความหมายที่ดีต่อชีวิตและธุรกิจ นี่คือวิธีการเลือกเบอร์โทรศัพท์สวยที่คนไทยนิยมใช้:

 1.  ความหมายของเลข
  เลขมงคล: เลขที่ถือว่านำโชคและมีความหมายดี เช่น 9 (ความก้าวหน้า), 8 (ความร่ำรวย), 6 (ชีวิตที่ดี), 5 (เจริญรุ่งเรือง) ฯลฯ
  การหลีกเลี่ยงเลขที่ถือว่าไม่ดีหรือเลขที่มีความหมายเชิงลบในวัฒนธรรมไทย
 2. การเรียงลำดับ
  เลขซ้ำ: เบอร์ที่มีเลขซ้ำกันหลายตัว ถือว่าสวย เช่น 088-888-8888
  เลขเรียง: เบอร์ที่เลขเรียงกัน เช่น 123456789
  เลขกระจาย: เลขที่กระจายดี เช่น 528 ถือว่ามีความหมายดีในด้านต่างๆ
 3. ความหมายส่วนบุคคล
  บางคนอาจเลือกเบอร์โทรศัพท์ตามวันเกิด หรือเลขที่มีความหมายพิเศษสำหรับตัวเอง
 4. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
  บางครั้งอาจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์หรือฮวงจุ้ยเพื่อเลือกเบอร์ที่ดีที่สุด
 5. บริการจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม
  ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมักมีบริการเลือกเบอร์สวยที่คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

การเลือกเบอร์โทรศัพท์ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องโชคลาภและความมงคลเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคลหรือแบรนด์ธุรกิจได้อีกด้วย

เบอร์สวยมีแบบไหนบ้าง

456 789

เบอร์โทรศัพท์สวยในประเทศไทยมีหลายแบบ แต่ละแบบมีลักษณะและความหมายเฉพาะตามความเชื่อและความนิยมในวัฒนธรรมไทย นี่คือบางแบบที่คนไทยนิยม:

 • เบอร์เรียง
  เบอร์เรียงขึ้น (Ascending) เช่น 1234, 5678
  เบอร์เรียงลง (Descending) เช่น 9876, 5432
 • เบอร์ซ้ำ
  เบอร์ซ้ำกันหลายตัว เช่น 1111, 8888
  เบอร์ซ้ำกลุ่ม เช่น 1122, 3344
 • เบอร์มงคล
  เลขที่มีความหมายดี เช่น 8 (ความร่ำรวย), 9 (ความก้าวหน้า), 3 (เจริญรุ่งเรือง)
 • เบอร์กระจาย
  เบอร์ที่มีเลขกระจายที่ถือว่ามีความหมายดี เช่น 5189 (ห้ามหยุดรวย)
 • เบอร์สะท้อน
  เบอร์ที่มีลักษณะสะท้อนกัน เช่น 1221, 3443
 • เบอร์ปลายมงคล
  เบอร์ที่ลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น xxxx8888, xxxx9999
 • เบอร์ตามวันเกิด
  เบอร์ที่เลือกตามวันเกิดหรือตามเลขศาสตร์ที่คำนวณมาเพื่อความเหมาะสมกับผู้ใช้

การเลือกเบอร์โทรศัพท์สวยมักขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล บางคนอาจเลือกเบอร์ตามความหมายมงคล ขณะที่บางคนอาจเลือกตามความสวยงามหรือความง่ายในการจดจำ เบอร์โทรศัพท์ที่เรียกว่า “สวย” จึงมีความหมายที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคล.